جمعه, 04 خرداد 1397

اجرای خط 400 کیلوولت چهلستون-تیران در پست AIS شهید خرازی مجتمع فولاد مبارکه

نوع قرارداد:   PC

کارفرما : شركت برق منطقه اي اصفهان

وضعیت: در دست اجراء

 

ادامه مطلب...

 

احداث فونداسیون، خرید و اجرای سیستم زمین برج های تلسکوپی خط 132 کیلوولت پست رفسنجان1-رفسنجان2

نوع قرارداد:   PC

کارفرما : شركت برق منطقه اي کرمان

وضعیت: تحویل موقت

 

ادامه مطلب...

 

خرید تجهیزات و اجرای کامل خط 63 کیلوولت دومداره سه راهی مبارکه و نشاط-زاینده رود در پست مسکن مهر فولادشهر

نوع قرارداد:   PC

کارفرما : شركت برق منطقه اي اصفهان

وضعیت: خاتمه یافته

 

ادامه مطلب...

 

خرید تجهیزات و اجرای کامل خط 63 کیلوولت محمودآباد 2

نوع قرارداد:   EPC

کارفرما : شركت برق منطقه اي اصفهان

وضعیت: خاتمه یافته

 

ادامه مطلب...

 

توسعه پست 33/132کیلوولت و احداث خط 132کیلوولت برقرسانی به سایت سد کارون غرب و توسعه پست برق هویزه

نوع قرارداد:   EPC

کارفرما : شركت طراحی و مهندسی و صنایع انرژی(EIED) و شرکت اروندان

وضعیت: تحویل موقت

 

ادامه مطلب...

 

احداث خطوط 400 کیلوولت نیروگاه صدوق یزد

نوع قرارداد:   PC

کارفرما : شركت برق منطقه اي یزد

وضعیت: تحویل موقت

 

ادامه مطلب...

 

خرید تجهیزات و اجرای کامل خط 63 کیلوولت دومداره شهرک صنعتی شرق سمنان (3)

نوع قرارداد:   PC

کارفرما : شركت برق منطقه اي سمنان

وضعیت: تحویل دائم

 

ادامه مطلب...

 

اجراي كامل خط انتقال 400 كيلوولت كشور ارمنستان (قطعه سوم)

نوع قرارداد:   C

کارفرما : شرکت شبکه فشار قوی ارمنستان (HVEN)-شرکت صانیر

وضعیت: خاتمه یافته

 

ادامه مطلب...

 

خريد كليه تجهيزات و اجراي كامل خط 63 كيلوولت داران - دامنه

نوع قرارداد:   PC

کارفرما : شركت برق منطقه اي اصفهان

وضعیت: تحویل موقت

 

ادامه مطلب...

 

احداث شبكه توزيع شهر كركوك عراق

نوع قرارداد:   EPC

کارفرما : استانداري كركوك

وضعیت: تحویل دائم

 

ادامه مطلب...

 

احداث فونداسیون خط 400 کیوولت سمنان -  جلال (قطعه چهارم)

نوع قرارداد:   C

کارفرما : شركت برق منطقه اي سمنان

وضعیت: تحویل دائم

 

ادامه مطلب...

 

احداث فونداسیون خط 400 کیوولت لردگان -  یاسوج (قطعه دوم)

نوع قرارداد:   PC

کارفرما : سازمان توسعه برق ایران

وضعیت: تحویل دائم

ادامه مطلب...

 

عمليات اجرايي فونداسیون، نصب برج و سیم کشی خط 230 کيلوولت دو مداره ورود و خروج اردستان- نائين و اردستان - منتظري

نوع قرارداد:   C

کارفرما  : برق منطقه ای اصفهان

وضعیت: تحویل دائم

ادامه مطلب...

 

اجرای فونداسیون، نصب برج و سیم کشی خط 33 کیلولت و پست 33/0.4 کیلوولت تلمبه خانه شماره 4  منطقه ایذه - کارون 3

نوع قرارداد: EPC

کارفرما: خطوط لوله و مخابرات نفت ایران- اصفهان

وضعیت: تحویل دائم

ادامه مطلب...

 

پروژه نصب دیزل ژنراتور های 1500 کیلوولت تجهیز پست و کابل کشی های مربوطه هما/شانول

نوع قرارداد:   PC

کارفرما : شرکت نفت مناطق مرکزی ایران

وضعیت: تحویل دائم

ادامه مطلب...

 

کارهای تکمیلی شبکه 20 کیلوولت برقرسانی به سایت سد سوم کوهرنگ

نوع قرارداد:   C

کارفرما: شرکت آب و فاضلاب اصفهان

وضعیت: تحویل موقت

ادامه مطلب...

 

اجرای فونداسیون، نصب برج و سیم کشی خط 400کیلوولت یزد2-اصفهان

نوع قرارداد:   PC

کارفرما : شرکت برق منطقه ای اصفهان

وضعیت: تحویل دائم

ادامه مطلب...

 

احداث فونداسیون و اجرای سیستم زمین برجهای خط انتقال 400کیلوولت عسلویه - فسا (قطعه سوم)

نوع قرارداد:   PC

کارفرما : سازمان توسعه برق ایران

وضعیت: تحویل دائم

ادامه مطلب...

 

اجرای فونداسیون خط 400کیلوولت یاسوج-سورمق

نوع قرارداد:   PC

کارفرما : سازمان توسعه برق ایران

وضعیت: تحویل دائم

ادامه مطلب...

 

نصب برج و سیم کشی خط 400 کیلوولت پست چهلستون

نوع قرارداد:   C

کارفرما : برق منطقه ای اصفهان

وضعیت: تحویل دائم

ادامه مطلب...

 

عملیات اجرائی فونداسیون، نصب برج و سیم کشی مانور ورود-خروج خط دو مداره 230کیلوولت اردستان-راوند کاشان به نیروگاه کاشان

نوع قرارداد:   C

کارفرما : برق منطقه ای اصفهان

وضعیت: تحویل دائم

ادامه مطلب...

 

اجرای فونداسیون، نصب برج و سیم کشی خط 132 کیلوولت ایذه - گدارلندر

نوع قرارداد:   C

کارفرما : شرکت برق منطقه ای خوزستان

وضعیت: تحویل دائم

ادامه مطلب...

 

اجرای سیم کشی خط 230 کیلوولت اصفهان - اردستان برج 144-182

نوع قرارداد:   C

کارفرما : شرکت برق منطقه ای اصفهان

وضعیت: تحویل دائم

ادامه مطلب...

 

اجرای فونداسیون، نصب برج و سیم کشی خط 230 کیلوولت مبارکه - شهرضا به پست جنوب اصفهان

نوع قرارداد:   C

کارفرما : برق منطقه ای اصفهان

وضعیت: تحویل دائم

ادامه مطلب...

 

نصب برج و سیم کشی خط 230 کیلوولت تکمداره حاجی آباد – اردستان

نوع قرارداد:  C

کارفرما : برق منطقه ای اصفهان

وضعیت: تحویل دائم

ادامه مطلب...

 

اجرای فونداسیون خط230 کیلوولت تکمداره حاجی آباد - اردستان (قطعه دوم)

نوع قرارداد:   C

کارفرما : شرکت برق منطقه ای اصفهان

وضعیت: تحویل دائم

ادامه مطلب...

 

اجرای فونداسیون خط 63 کیلوولت انارک- چوپانان (قطعه دوم )

نوع قرارداد:   C

کارفرما : برق منطقه ای اصفهان

وضعیت: تحویل دائم

ادامه مطلب...

 

اجرای فونداسیون، نصب برج و سیم کشی خط 63 کیلوولت چوپانان – خور

نوع قرارداد:   C

کارفرما : برق منطقه ای اصفهان

وضعیت: تحویل دائم

ادامه مطلب...

 

کلید دردست خط 63کیلوولت دو مداره فارسان- کوهرنگ

نوع قرارداد:   PC

کارفرما : برق منطقه ای اصفهان

وضعیت: تحویل دائم

ادامه مطلب...

 

کلید دردست خط 63کیلوولت دو مداره آلونی – لردگان

نوع قرارداد:   PC

کارفرما : برق منطقه ای اصفهان

وضعیت: تحویل دائم

ادامه مطلب...

 

اجرای فونداسیون، نصب برج و سیم کشی خط 63 کیلوولت سمیرم - کمه

نوع قرارداد:   PC

کارفرما : برق منطقه ای اصفهان

وضعیت: تحویل دائم

ادامه مطلب...

 

اجرای فونداسیون، نصب برج و سیم کشی خط 66 کیلوولت قیر کارزین به منطقه AM1

نوع قرارداد:   EPC

کارفرما : شرکت نفت مناطق مرکزی ایران

وضعیت: تحویل دائم

ادامه مطلب...

 

اجرای فونداسیون، نصب برج و سیم کشی خط 63 کیلوولت چهارخط موازی پست زرین شهر

نوع قرارداد:   C

کارفرما : برق منطقه ای اصفهان

وضعیت: تحویل دائم

ادامه مطلب...

 

اجرای فونداسیون، نصب برج و سیم کشی دو مداره 33 کیلوولت تاسیسات غیرصنعتی امیدیه - فاز دوم

نوع قرارداد:   EPC

کارفرما : شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب

وضعیت: تحویل دائم

ادامه مطلب...

 

احداث خط 33کیلوولت از ایستگاه هویزه تا مجتمع های تفکیک شمالی و جنوبی آزادگان

نوع قرارداد:   PC

کارفرما : شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب

وضعیت: تحویل دائم

ادامه مطلب...

 

اجرای فونداسیون، نصب برج و سیم کشی خط 20 کیلوولت(طرح 33کیلوولت  بیدله -سد نیروگاه کارون 4

نوع قرارداد:   EPC

کارفرما : برق استان چهارمحال وبختیاری

وضعیت: تحویل دائم

ادامه مطلب...

 

اجرای فونداسیون، نصب برج و سیم کشی شبکه 20 کیلوولت از پست فوق توزیع ناغان تا مجتمع تفریحی پتروشیمی چغاخور

نوع قرارداد:   EPC

کارفرما : برق استان چهارمحال وبختیاری

وضعیت: تحویل دائم

ادامه مطلب...

 

اجرای فونداسیون، نصب برج و سیم کشی شبکه20 کیلوولت 5 مگاوات برق رسانی به سد تونل سوم کوهرنگ

نوع قرارداد:   PC

کارفرما : شرکت سهامی آب منطقه ای اصفهان

وضعیت: تحویل دائم

ادامه مطلب...

 

اجرای فونداسیون، نصب برج و سیم کشی خط 20 کیلوولت از گلپایگان تا قرارگاه قمربنی هاشم

نوع قرارداد:   EPC

کارفرما : شرکت تسکاپ

وضعیت: تحویل دائم

ادامه مطلب...

 

اجرا روشنایی جاده اصفهان – تهران

نوع قرارداد:   EPC

کارفرما : اداره راه و ترابری استان اصفهان

وضعیت: تحویل دائم

ادامه مطلب...

 

اجرای شبکه روشنایی دهها شهرک صنعتی

نوع قرارداد:   EPC

کارفرما : شرکت شهرکهای صنعتی اصفهان

وضعیت: تحویل دائم

ادامه مطلب...

 

اجرای فونداسیون، نصب برج و سیم کشی خط 20 کیلوولت برق رسانی به ایستگاه مخابراتی تلمبه خانه شماره 7

نوع قرارداد:   C

کارفرما : خطوط لوله و نفت منطقه اصفهان

وضعیت: تحویل دائم

ادامه مطلب...

 

تهیه کلیه تجهیزات و احداث شبکه هوایی و دکل فلزی به سایت سد تونل سوم کوهرنگ

نوع قرارداد:   C

کارفرما : شرکت سهامی آب منطقه ای اصفهان

وضعیت: تحویل دائم

ادامه مطلب...

 

اجرای فونداسیون، نصب برج و سیم کشی چهارشبکه روشنایی مبارکه - اسفیدواجان هرند و کوهپایه

نوع قرارداد:   EPC

کارفرما : شرکت آب و فاضلاب اصفهان

وضعیت: تحویل دائم

ادامه مطلب...

 

طراحی و تامین و اجرای کامل یک دستگاه برج 63 کیلوولت CC بر روی اتوبان تهران –اصفهان

کارفرما : شرکت کالای الکتریک

نوع قرارداد:   EPC

وضعیت: تحویل موقت

ادامه مطلب...

 

تماس با ما

دفتر اصفهان : خیابان فیض ، خیابان شیخ مفید ، نبش بن بست مسعود ، پلاک 22
Tel Fax: (+031) 36617869 -36641149- 36640906
دفتر تهران : تهران ، بزرگراه اشرفی اصفهانی (جنوب) ، بعد از بزرگراه نیایش ، نبش آزاده شرقی ، پلاک 4 ، طبقه سوم جنوبی
Tel Fax: (+021)
44894619